Meningsfull omsorg AB

Covid-19

Meningsfull Omsorg tar situationen kring Covid-19 och Coronaviruset på största allvar. Vi följer utvecklingen noggrant och följer nationella myndigheters riktlinjer.

Nedan är ett urval av åtgärder vi vidtar för att förhindra smittspridning:

Fokus på god handhygien och efterlevnad av de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbete.

All verksamhet fortlöper men vi har genomfört anpassningar i deltagaraktiviteter för att följa rådande direktiv och förebygga smittspridning.

Ledningen i Meningsfull Omsorg har regelbundna uppföljningar kring Corona relaterade frågor för att säkerställa att vi har rätt förutsättningar i våra verksamheter.

Vi informerar vår personal om förändrade riktlinjer och rutiner.

Har du frågor kring detta, kontakta oss